Монтажна дейност

Химтех ЕООД

Химтех ЕООД разполага с отличен екип от техници, механици и заварчици, специализирани в монтажа на едрогабаритни машини и съоръжения, технологично оборудване и цели инсталации.

В допълнение

към монтажната дейност фирмата извършва капиталови ремонти на заводи и инсталации и осигурява регулярна поддръжка.

Също така Химтех ЕООД извършва и товаро-подемни услуги, като разполага с 2 собствени автокрана, съответно по 35т. и 50т.